Rolne

Za svaku upotrebu, tirkizna krpa za čišćenje visokog kvaliteta, sa velikim kapcitetom upijanja. Apsorbuje tečnost 8 puta veće od svoje specifične težine. Grube površine od vlakana sa jedne strane, sa perforiranom strukturom koja omogućava lakše držanje prilikom čišćenja. Skuplja čak i veće komade prljavštine. Jako se teško cepa vlažna ili suva, bezbedno je možete koristiti sa rastvaračima. Bez mirisa. Pravi se od Sontara® vlakana u skladu sa licencom od DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l.

Pogodna za: brisanje, sušenje i ukljanjanje tečnosti, fleka i prljavštine koja sadrži ulja ili mastilo za štampu
Pogodna za: industrijska postrojenja, proces proizvodnje, pravljenje i pripremu malih komponenata, štamparije, održavanje mašina i opreme

Unitex Print Light - Roll 38x30cm/ 500 Turquoise